Algemene &Voorwaarden

VOOR EEN BETER MOBIEL LEVEN

Je Kunt Altijd Beter Communiceren.

Wondershare Technology Co., Ltd. en haar dochteronderneming Wondershare Technology Co., Ltd. heeft de informatie en producten voor je beschikbaar op deze website, onder voorbehoud van het volgende algemene voorwaarden. Met de toegang tot deze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wondershare behoudt zich het recht voor om alle middelen te zoeken in de wet en in alle bllijkheid voor elke overtreding van deze voorwaarden.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Er zijn inherente gevaren aan het gebruik van de software die beschikbaar zijn voor downloaden van het internet en Wondershare Technology maant je hierbij er voor te zorgen dat je alle risico's van het downloaden van Software begrijpt (waaronder, zonder beperking, de mogelijke infectie van je systeem door computervirussen en verlies van gegevens). Je bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die wordt gebruikt in verband met de Software.

BEELDEN: Alle logo's, splash schermen, pagina headers, foto's en afbeeldingen op deze site zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "Merken") van Wondershare ITS of licentiegevers van derden .. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, is kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van elke Marks in welke vorm of op welke wijze dan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wondershare verboden en in strijd met het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten van China.

VRIJWARING:Je gaat er mee akkoord Wondershare, haar gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, directeuren, agenten en werknemers te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten die voortvloeien uit of in verband met je gebruik van inhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

FEEDBACK: Eventuele opmerkingen of materiaal verzonden naar Wondershare Technology, met inbegrip van zonder beperking feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of alle gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of enige andere producten, programma's of diensten van Wondershare Technology ( "Feedback"), worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Wondershare Technology heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, te vertonen, te transformeren, afgeleide werken aan te maken en de Feedback zonder beperking aan derden te verspreiden en is vrij om alle ideeën , concepten, know-how of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten van dergelijke Feedback te gebuiken.

REPRODUCTIES: Elke geautoriseerde reproductie van elk van de hierin opgenomen informatie moet auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsrechten van Wondershare Technology bevatten op elke kopie van het materiaal dat door je gemaakt is. De licentie voor de software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van China en de wetten van je land.

COPYRIGHT: Auteursrechten op deze website (inclusief zonder beperking, tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en in licentie gegeven door Wondershare Technology Co., Ltd. Alle materiaal op deze siteis beschermd doorhet Chinese en internationale auteursrecht en mag niet worden gekopieerd , gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, getoond, gepubliceerd aangepast, of behandeld in welke vorm of op welke wijze dan ook en in welke media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wondershare Technology Co., Ltd. Je mag geen auteursrecht of andere kennisgeving wijzigen verwijderen van kopieën van de inhoud.

HANDELSMERK: Wondershare is een handelsmerk van Wondershare Technology Co., Ltd. en wettelijk beschermd door de wet. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wondershare Technology Co., Ltd in elk specifiek geval. Gebruik van de Wondershare handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wondershare zal inbreuk zijn op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in overtreding van de wet vormen.

Voor vragen, neem a.u.b. contact op met het Klantenservice centrum voor hulp. Bedankt.

Factuurinformatie voor Handelaren: Advancer Limited

Factuuradres voor Handelaren: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

Top